Sunday

Google parandab 13 Chrome turvaauku ja lisab turvalise .PDF vaatleja.Ei ole kaua mööda läinud uudisest, kus üks noormees teenis suurema summa Crome vigade parandamise eest. Sellel korral jagas Google $4,000US viiele tublile vabatahtlikule. Nende vabatahtlikude seas oli ka Nirankush Panchbhai, kes on Microsofti töötaja. Alates augustist on väljamakstud summa kokku $29,000US.


Uus sissehitatud .PDF vaatleja ei vaja Adobe Readeri installeerimist arvutisse.

Uus .PDF avaja avab lehed mugavalt ja kasutajatele turvaliselt .html formaadis.


Kindlalt on teada ,et osalt oli tegemist Adobe Flash turvaaukude parandamisega.

Flashi mängija näitab veebilehtedele lisatud interaktiivset või animeeritud sisu

ning on Adobe omanduses olev tehnoloogia.


Google Chrome turuosa internetilehitsejate seas on hetkel 9.3%.


Lauri Kreutzwald


No comments:

Post a Comment