Friday

AITA MÄRGATA JA TUNNUSTADA!
Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu. Paljud inimesed on õppimise toel leidnud elus pidepunkti, millest raskel hetkel kinni haarata, ja julguse, mille toel kannapööre teha. Nad on leidnud oma ellu uued võimalused, uue mõtteviisi, võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad. Nad on tihti ületanud raskusi. Need õppimise usku inimesed on siinsamas, meie keskel. Küllap olete nõus, et neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega hooplema.

Tallinna aasta õppija 2010, Salongi Scarlett juuksur Maivi Leppsalu on oma õppimisest
rääkides öelnud järgmist: „Enne lapsepõlveunistuse täitumist jõudsin omandada kõrghariduse ja pidada mitmeid ameteid. 2008.a toimus Riias juuksurite koolitus, mida viisid läbi tippjuuksurid Pariisist. Minu õde oli sellel üritusel tõlgiks. Kodus rääkis ta toimunust ja ma tundsin, kuidas üle pika aja minus jälle minus midagi ellu ärkas. Läksin juuksuriks õppima.“

Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda väärt! Kandidaadi võib
tunnustamiseks esitada igaüks ja tunnustamist väärib igasugune õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi. Selleks, et 7. -14. oktoobrini juba 14. korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas võimalik tublide inimeste saavutuste üle rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd. Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame traditsiooniliselt neljas kategoorias:

aasta õppija,
aasta koolitaja,
aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.

Esitamise vormid ja regelemendi leiad: www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks on
aega kuni 15. juunini. Täidetud vormi võid saata ka Tallinna täiskasvanud õppija nädala
koordinaatorile, kelleks on Viivi Lokk (viivi.lokk@tallinnlv.ee).

Märkame ja tunnustame üksteist!

Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht


No comments:

Post a Comment