Thursday

Avati Eesti e-kogemust tutvustav portaal e-Estonia.com

Täna avatud portaal e-Estonia.com tutvustab Eesti kui eduka e-riigi lugu ka mujal maailmas.

IKT Ekspordiklastri initsiatiivil ning Demokeskuse ja Eesti ettevõtjate koostöös sündinud veebileht koondab endas Eesti e-ühiskonna parimaid praktikaid. Esmakordselt on kogutud ühele lehele kokku märkimisväärne hulk Eesti e-lahendusi ja kogemust.

e-Estonia.com lehekülg pakub ülevaadet Eestis kasutusel olevatest lahendustest – tegu on unikaalse lehega, mis koondab parimaid praktikaid ning seob need üheks terviklikuks looks. Eesti kui eduka e-riigi nähtavuse tõstmine ja IKT sektori ekspordi edendamine on olulise prioriteedina kirjeldatud ka värskes koalitsioonileppes ning sellise keskkonna loomine on oluliseks sammuks selle eesmärgi poole.

Algatusele on toetust avaldanud ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves: „Eesti edu sõltub innovatsioonist, uute ideede leidmisest ja nende elluviimisest. Ent oluline on seegi, kuidas me oma edusamme ülejäänud maailmale esitleme. Kahe aasta eest loodud Demokeskus on üks ustest, mis Eestit kui edukat e-riiki välisilmale tutvustab,” lausus Ilves.

e-Estonia.com projekti kaasrahastavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallinna Ettevõtlusamet ja IKT Ekspordiklastri partnerettevõtted.

Allikas: Technopolis Ülemiste

No comments:

Post a Comment