Sunday

Targa töö inspiratsioonipäev!


30. mail 2011 Salme kultuurikeskuses kell 10-16.30

Päevakava:

Moderaator Klaas-Jan Reincke, CPD Arenduskeskus

Klaas-Jan on pärit Hollandist - riigist, kus tark töökorraldus on oluliselt rohkem levinud kui Eestis. Klaas-Jan on Targa Töö ühinguga koostööd teinud ühingu loomisest alates, ta on modeererinud mitmeid kaugtöö ja targa töö seminare ja õppereise.

9.30 Hommikukohv

10.00 Avatervitus


Marika Priske, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuulub nii ettevõtluse kui infoühiskonna areng. Mõlemad teemad on tihedalt targa töökorraldusega seotud.


Tarmo Kriis, Tööandjate Keskliidu juhataja

Tööandjate keskliit on Targa töö ühingu pikaajaline koostööpartner ja kaugtöö laiem rakendamine on sisse kirjutatud ka Tööandjate Manifesti.


10.10 I OSA - Tark töökorraldus
Majandusanalüütik Andres Arrak ja riiklik lepitaja ja Kuusalu valla volikogu liige Henn Pärn arutavad, kuidas kujundada Eestis tasakaalustatud regionaalne areng, et töö jõuaks ka kaugematesse piirkondadesse. Mis peaks selleks muutuma töösuhte ideoloogias ja kohalike omavalitsuste mõtlemises?


Lasteveeb OÜ juhataja Janika Leoste ja Saku Õlletehase personalidirektor Ave Kala vahetavad mõtteid selle üle, miks valdvas osas ettevõtetes on juhtimine siiski aja- ja kohapõhine, miks juhid ei suuda kontrollifunktsiooni liidriks olemise vastu vahetada ning millised mõtlemise barjäärid takistavad meil IKT lahendusi töökorralduse efektiivsuse eesmärgil rakendada.

EuroConseils juht Tapio Rissanen ja Microsoft Eesti juht, ITLi juhatuse liige Rain Laane räägivad, milliseid arenguid ennustatakse lähitulevikus IKT sektoris, mida tähendavad ühiskonna elu- ja töökorraldusele ning kas jõuame IKT-ga sammu pidada.
12.00 Lõuna

Avatud TARK TÖÖ demoala

Tarkasid IKT lahendusi esitleb Microsoft


Avatud Ole kaasas infolaud Vaata Maailma SA eestvedamisel

Töökeskuste infolauad

Ideede postkast

13.30 II OSA - Töötoad


Tööandjatele

Mängime läbi paindliku töökorralduse läbirääkimised.
Mängus osalevad: Ave Kala, Janika Leoste, Henn Pärn, Klaas-Jan Reincke, Tapio Rissanen (Soome ekspert)

Tarkade töökeskuste eestvedajatele

Mängime läbi, kuidas tuua tööd piirkonda ja tööandjatega läbi rääkida.
Mängus osalevad: töökeskuste eestvedajad, Andres Arrak, Rain Laane, Tiina Saar, Jyrki Kuivalainen (Soome ekspert)

15.00 Kohvipaus

Kohtumismäng - uued tutvused

15.30 Kokkuvõtted töötubadest ja kohtumistest
Esinejad selguvad koha peal osavõtjate seast.

16.30 Lõpetamine

Osalemine
Ootame üritusele tööandjaid, targalt töötajaid, kohalike omavalitsuste ja töökeskuste eestvedajaid, kes tahavad kaasa mõelda ja rääkida targa töö teemadel. Üritusest osavõtt on tasuta. Üritus toimub projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Osalemiseks palume täita elektroonilise registreerimisvormi.

Vaata varem toimunud Inspiratsioonipäevi siit

30.05.2011, 10:00 kuni 16:30
Salme kultuurikeskus, Salme 12
Tallinn,
Eesti
E-post: Targa Töö Ühing

No comments:

Post a Comment