Sunday

Eesti teaduse populariseerimise auhind 2011" ootab kandidaate

Lp. teaduse populariseerija! Eesti teaduse populariseerimise auhinnale saab ka sel aastal esitada kandidaate. Esitamise tähtaeg on 15. september 2011.
Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on:
•    olnud edukad  teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ja/või
•    edukalt äratanud noortes huvi teaduse ning teadlase ja inseneri elukutsete vastu.
Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
•    tegevteadlased või teaduskollektiivid,
•    trükiväljaannete esindajad,
•    audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
•    innovatiivsete meetodite kasutajad,
•    teised üksikisikud või kollektiivid.
Konkursile saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:
1.    Elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest 
2.    Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil
3.    Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms):
4.    Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel
5.    Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms
6.    Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel
Auhinnafond – 21 500 eurot.
Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate SA Archimedese kodulehelt. Konkursi tulemused selguvad 11. novembril toimuval teaduse ja meedia konverentsil.
Konkurss toimub Eesti Teaduste Akadeemia ning sihtasutuse Archimedes koostöös, rahastab Haridus- ja teadusministeerium.
Margit Lehis, Sihtasutus Archimedes

No comments:

Post a Comment