Friday

E-õppe konverents toob kokku õpetajad ja koolijuhid üle EestiNeljapäeval, 29. oktoobril korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Tiigrihüppe Sihtasutuse ja eKooliga Tallinna Reaalkoolis õpetajatele ning koolijuhtidele e-õppe konverentsi "Õppijalt õppijale", mille eesmärgiks on võimaldada õpetajatel koostöös õpilastega tutvustada oma kogemusi infotehnoloogia rakendamisel õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel.a

Konverentsil esinevad e-õpet aktiivselt rakendavad õpetajad ja õppejõud üle Eesti, erinevates töötubades esineb kokku 65 õpetajat. Esmakordselt tutvustavad oma arvutikasutamise kogemust õppetöös ka lasteaiaõpetajad. Kuna sel aastal on konverentsi teemaks "Õppijalt õppijale", siis on paljud õpetajad oma esinemisse kaasanud ka õpilased. Huvi konverentsi vastu on olnud väga suur, registreerunud on hetkel juba üle 360 õpetaja. Konverents algab ettekannetega "Õppiv õpetaja" ning "Digilõhe õpilase ja õpetaja vahel", millele järgnevad praktilised töötoad. Kõige populaarsemaks on neist osutunud interaktiivse tahvliga seotud töötuba, "Virtuaalne õpilane klassitoas" ja "Õppimine läbi mängu".

e-õppe konverentsi korraldab Tallinna Haridusamet juba seitsmendat aastat järjest. Neljal aastal toimus see "Koolituuri" nime all, esinejateks olid peamiselt Tallinna õpetajad. Kuna konverents äratas suurt huvi ka väljaspool pealinna ning selle populaarsus üha kasvab, toimub see alates 2007. aastast haridusameti, eKooli ning Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös üleriigilisena. Tagasiside osalejailt on olnud väga positiivne. Eriti hindavad õpetajad seda, et kolleegide jagatud kogemus pole mitte vaid teoreetiline teadmine, vaid praktiline abi õpetaja igapäevatööks.

Kuna ruumid seavad osalejate arvule piirangud, on registreerumine nüüdseks lõppenud. Konverentsi päevakavaga saab tutvuda aadressil: http://expo.ekool.eu/Minu ajakava:

11.00 - 12.30SMART tahvel algõpetuses
13.30 - 15.00Virtuaalne õpilane klassiruumis, PageFlakes, Weebly, GoogleDocs
15.15 - 16.45eKool liigub õppijale lähemale
Lauri Kreutzwald

No comments:

Post a Comment