Friday

Turvaspetsialistid õpetavad õpetajaid

"Life is like a video game. You have to die sometime."

30. oktoobril toimub Tallinnas internetiturvalisuse konverents, kus juhtivad spetsialistid otsivad vastust küsimusele, kuidas tagada noorte turvalisus internetis.
Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu korraldatud konverents Laste ja noorte turvalisus Internetis on suunatud kõigile, kes puutuvad kokku laste kasvatamise ja õpetamisega ning seetõttu ka turvalisusega seotud probleemidega.
"Viimasel aastal on suurema tähelepanu alla tõusnud laste ja noorte turvalisusega seotud probleemid Internetis. "Hispaanlanna" juhtumid, mängusõltuvus, koolivägivald Internetis – need on märksõnad, millega me igapäevaselt üha rohkem kokku puutume. Nendega toimetulekuks vajatakse üksteise mõistmist, toetamist, uutmoodi mõtlemist ja maailmatunnetust ning kindlasti oskust olulisel hetkel adekvaatselt reageerida ning abi paluda ja pakkuda," ütles Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu president Taavi Kotka.
Konverentsil selgitab Sertifitseerimiskeskuse juht Kalev Pihl, millised on olulisemad erinevused noorte ja täiskasvanute mõistete maailmas: "Toon oma ettekandes välja ohud, mis infotehnoloogia kasutamisega kaasnevad. Selgitan ka, milliste ohtudega tuleb ise hakkama saada ning kus aitab tehnoloogia elu turvalisemaks muuta," ütles Pihl.
Aasta kõige olulisemal turvalisuse konverentsil esinevad ka Tartu Ülikooli meediauuringute teadur Pille Pruulmann-Vengerfeldt, kes räägib digitaalsest eneseväljendusest ning sotsiaalvõrgustikest; Põhja Politseiprefektuuri Lastekaitsetalituse juht Pille Alaver, kes toob reaalseid näiteid laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest; Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor Kristjan Port, kes avab ühiskonna muutumise tagamaid ja näitab, kuidas virtuaalsesse maailma kinni jäädakse; Stephen Carrick Davies, kes jagab kogemusi e-ohutusest Suurbritannia koolides. Päeva viimases ettekandes otsib psühholoog Jüri Ennet vastust küsimusele, kuidas kool uuenenud keskkonnas noori paremini toetada saab.
Laste ja noorte turvalisus Internetis konverentsi korraldavad Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Webmedia ja Microsoft.

09:30 – 09:50 Hommikukohv.
09:50 – 10:00 Sissejuhatus
10:00 – 10:00 Ohud internetis.
Kalev Pihl on 3 lapse isa ja koolitaja, kes viimasel paaril aastal on oma loengutes ja artiklites käsitlenud laste turvalisust Internetis. Ettekanne annab ülevaate sellest, millised on olulisemad infotehnoloogiat puudutavad erinevused noorte ja täiskasvanute mõistete maailmas. Ühtlasi tuuakse välja ohud, mis infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega kaasnevad.
Ettekanne annab vastused küsimustele:
Mis on digitaalne lõhe ja miks sellest peab teadlik olema?
Millised mõttevead ja uskumused juhivad inimeste käitumist Internetis?
Milliste ohtudega tuleb ise hakkama saada ja kuidas tehnoloogia aitab elu turvalisemaks muuta?
Materjalid:
10:50 – 11:30 Digitaalne eneseväljendus ja looming ning sotsiaalsed võrgustikud.
PhD Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Tartu Ülikooli meediauuringute teadur.Pille Pruulmann-Vengerfeldt´i peamised uurimisvaldkonnad on infoühiskond ning meedia ja kommunikatsioonitehnoloogiate ühildamine igapäevaelus. Ta osaleb mitmetes Eesti uurimisprojektides, mis keskenduvad infoühiskonna sotsiaalsetele ja kultuurilistele praktikatele, ning on avaldanud mitmeid artikleid rahvusvahelistes ajakirjades ja uurimistööde kogumikes. Tema doktoritöö avaldati artiklitekogumikuna pealkirjaga "Information technology users and uses within the different layers of the information environment in Estonia".
11:45 – 12:15 Meie privaatsus ja alastus Internetis.
Hendrik Roosna, Comsys OÜ juhatuse liige.
Hendrik Roosna on ettevõtte Comsys OÜ juhatuse liige. Ettevõte tegeleb privaatsust kaitsvate turvatelefonide müügiga.
Hendrik annab eluliste näidete varal lühiülevaate sellest, kui haavatav on eraisiku privaatsus ning kuidas enda mainet ja turvalisust kaitsta.
Ettekanne annab vastuse küsimustele:
Kas me peaksime muretsema enda privaatsuse pärast?
Kuidas meid võivad mõjutada tänased kommunikatsioonivahendid?
Kuidas kaitsta end soovimatu tähelepanu eest?
12:15 – 12:45 Laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumid Eestis. Pille Alaver, Põhja Politseiprefektuuri Lastekaitsetalituse juhtivinspektor.
ille Alaver on Põhja Politseiprefektuuri Lastekaitsetalituse juhtivinspektor, kes oma ettekandes annab ülevaate kolmest reaalselt aset leidnud juhtumist. Näidete varal tõestatakse, kui kergesti võivad lapsed interneti kaudu seksuaalse väärkohtlemise osaks saada.
Ettekanne annab vastuse küsimustele:
Kas laste väärkohtlemine Eestis on üldse probleemiks?
Kuidas saab internet lapsele ohtlik olla?
Milliseid lapsi väärkohtlemine ohustab?
12:45 – 13:30 Ühiskonna muutmine - kuidas keegi maailma kinni jääb.
Kristjan Port, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor.
Minu erialaks on inimese areng ja eriti tema töövõime ning kohanemine keskkonna väljakutsetele. Tänu huvile tehnoloogia arengu vastu, mis on ju paljuski inimese püüe väliste vahenditega oma töö- ja kohanemisvõimet parandada, püüan leida seaduspärasustele viitavaid märke, mille abil saaks muutuste suunda, ulatust ja temposid paremini mõista. Rahvatarkuski soovitab ette näha rohkem kui ühe sammu.
Ettekanne püüab vastata küsimustele:
Kas virtuaalmaailm erineb meie reaalsest maailmast?
Millised märgid annavad aimu meie harjumuspärase maailma muutumisest?
Miks ei piisa hea ja halva kategooriatest virtuaalmaailma käsitlemiseks?
14:30 – 15:30 E-ohutus koolides - õppetunnid Suurbritanniast (inglise keeles).

15:30 – 16:15 Kuidas kool uuenenud keskkonnas noori paremini toetada saab? Jüri Ennet, psühholoog.

16:15 – 16:30 Lõppsõnad, kokkuvõte seminarist.


Lauri Kreutzwald

No comments:

Post a Comment