Thursday

Tallinnasse tuleb noortevolikogu


Linnavolikogu kiitis heaks Tallinna noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse.


Moodustatav noortevolikogu koosneb 21 liikmest, kes valitakse kolmest huvirühmast: õpilaste, üliõpilaste ja noorteühenduste seast, kel igaühel on volikogus seitse esindajat. Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14−26aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn. Korralised noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal. Valimisi korraldavad huvirühmade esindusorganisatsioonid ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Noortevolikogu töövorm on istung, mis toimub kord kvartalis linnavolikogu ruumides.

Noortevolikogu moodustatakse eesmärgiga arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. Linnavolikogu omakorda konsulteerib noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

No comments:

Post a Comment