Tuesday

Loov Eesti avab ainulaadse virtuaalse tootearenduskeskkonna PESA

Loov Eesti:  EASi algatatud programm Loov Eesti kutsub alustavaid loomeettevõtjaid liituma Eesti esimese virtuaalse tootearenduskeskkonnaga PESA, kus Eesti juhtivate konsultantide abil aidatakse ideest vormida läbilöögivõimeline toode. PESAga on oodatud liituma eelkõige loomevaldkonna tooteideed.

„Loovisikutel on palju häid ideid, mille elluviimiseks jääb neil oskustest, teadmistest ja kogemustest puudu, PESA pakub turuvalmis toote arendamiseks professionaalset tuge. PESA programmis õnnestumine sõltub vastastikusest kokkuleppest ja täielikust pühendumisest - edulugusid on oodata aasta pärast," ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

PESA on ainulaadne virtuaalne tootearenduskeskkond, mille vahendusel on võimalik saada tugiteenuseid oma tooteidee arendamiseks. Professionaalsed koolitajad nagu näiteks Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut) ja Indrek Maripuu (Arendussahtel) ning mentorid nõustavad ja suunavad toote arendamist, üheskoos kaasatakse eri valdkondade eksperte ja äriingleid. PESA keskkonda on koondatud info ettevõtlusest, tootearendusest, investeeringutest ja eksportturgudest ning PESA teenused on keskkonnaga liitunutele turuhinnast soodsamad.

PESA programm koosneb viiest etapist; tootearendus, turundus, ettevõtlus (äriplaan), finantseerimine ja juhtimine. Liitumisavaldusi saab esitada 23. juunini aadressil pesa.looveesti.ee, programmi on võimalik pääseda kuni 20 tootel.

PESA tooteinkubatsiooniprorgamm kestab ühe aasta. Programmi esimese aasta lõpuks on seatud siht 50% tooteid Eesti turul müüdavaks arendada ja omama eksporditurgudele sisenemiseks juba esimesi reaalseid kontakte.

Loov Eesti on EASi algatatud ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekt, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.

Allikas: EAS

No comments:

Post a Comment