Tuesday

KÜSKi sotsiaalse ettevõtluse seminar 20.06


Esmaspäeval, 20.juunil 2011 kell 12.00 – 16.30   Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK)saalis,
Tallinn Toompuiestee 10 (sissepääs hoovi poolt)
Eesmärk: tekitada huvi ja tõsta avalikkuse teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest (SE), tuua esile sotsiaalse ettevõtluse häid näiteid ning leida lahendusi teema arendamiseks Eestis.
Luubi all: Sotsiaalne ettevõtlus Eestis ja Šotimaal, praktilised näited hiljutiselt õppereisilt. Mida on SE arendamiseks vaja?
Ajakava:
12.00 – 12.15  tervituskohv
12.15 - 12.45 Sotsiaalne ettevõtlus Eestis: kas ja mis meil on ning mida võiks teha selle toetamiseks,
Toomas Trapido, KÜSK nõukogu liige
12.45 – 13.00 KÜSK sotsiaalse ettevõtluse vooru elluviimisest ja selle analüüsimisest, Kaja Kaur, KÜSK programmide juht
13.00 – 13.20 Sotsiaalse ettevõtluse Šotimaa õppereisi eesmärk ja programmi valiku alused, Roger Evans, ettevõtlusekspert Šotimaa/Eesti
13.20 – 14.30 Praktilised näited KÜSK sotsiaalse ettevõtluse õppereisilt Šotimaale, vahetud muljed osalejatelt (SA Pärnu Vabahariduskeskus – Jana Trink, SA Luke Mõis – Gea Järvela, EELK Pilistvere Andrease Kogudus – Hermann Kalmus, MTÜ Think - Leo Võhandu, MTÜ Restart - Astrid Ojasoon)
14.30 – 14.50 Kohvipaus
14.50 – 15.20 SE näiteid Šotimaalt video vahendusel
15.20 – 16.00 Paneeldiskussioon: sotsiaalne ettevõtlus Šotimaal ja selle kasvu võimalused Eestis Agu Laius, Toomas Trapido, Maris Jõgeva, Birgit Rootsi, Roger Evans
16.00 – 16.15 Eesti sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku loomise üleskutse, Margo Loor, Eesti Väitlusseltsi juhataja, EMSLi nõukogu liige
16.15 – 16.30 Päeva kokkuvõte, Agu Laius, KÜSK juhataja

Osalejate eelregistreerimine e-kirjaga kuni 14.juunini: kysk@kysk.ee (anna teada enda ja organisatsiooni nimi). Osalustasu 7 EUR tasuda enne seminari (KÜSK saadab registeerujatele arve).
NB KÜSK sotsiaalse ettevõtluse vooruga seotud inimesed osalustasu ei maksa.
2010.a. alguses toetas KÜSK 25 organisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamist. Edasi järgnes 18 äriplaani elluviimise toetamine, mille  mõningaid näiteid antud seminaril tutvustatakse. Käesolev seminar on osa KÜSK sotsiaalse ettevõtluse vooru analüüsimise programmist.
Sotsiaalse ettevõtlusena käsitletakse SE-10 taotlusvoorus mittetulundusühenduste poolt soovitud sotsiaalsete ja keskkonnamuutuste saavutamiseks ettevõtluspõhimõtetel rajanevate tegevuste ning püsiva omatulu teenimise meetmete käivitamist (lähem info www.kysk.ee)
Tervitustega,
Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
tel 52 20716, 655 64 23

No comments:

Post a Comment